Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Thông tin khóa học 2019

Viện Goethe Hà Nội

Khóa học Siêu tốc 8 Tuần Cấp tốc Bán cấp tốc Tiêu chuẩn Nhập cư
Tháng 1 02.01.-12.03. 02.01.-25.02.
Tháng 2 13.02.-09.04. 13.02.-08.04. 13.02.-15.05. 13.02.-13.05.
Tháng 3 18.03.-16.05. 04.03.-12.04. 04.03.-30.05.
Tháng 4 17.04.-14.06. 17.04.-31.05. 17.04.-14.06. 17.04.-12.07.
Tháng 5 20.05.-12.07. 20.05.-12.07. 20.05.-09.08.
Tháng 6 24.06.-16.08. 10.06.-19.07. 24.06.-16.08. 10.06.-30.08.
Tháng 7 22.07.-16.09. 29.07.-09.09. 29.07.-18.10.
Tháng 8 26.08.-18.10. 26.08.-18.10. 12.08.-08.11. 12.08.-08.11.
Tháng 9 23.09.-22.11. 16.09.-01.11. 16.09.-13.12.
Tháng 10 28.10.-20.12. 28.10.-20.12. 28.10.19-17.01.2020
Tháng 11 25.11.-17.01.2020 11.11.-20.12. 11.11.19-12.02.2020 11.11.-14.02.2020
Tháng 12 02.12.-06.03.2020

Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Khóa học Siêu tốc Bán cấp tốc Tiêu chuẩn Nhập cư B2
Tháng 102.01.-18.04.
Tháng 213.02.-09.04. 25.02.-22.04.13.02.-09.04. 12.02.-10.05.
Tháng 311.03.-06.06.
Tháng 417.04.-14.06.17.04.-14.06.24.04.-19.07.
Tháng 506.05.-28.06.20.05.-09.08.
Tháng 624.06.-16.08.24.06.-16.08.10.06.-30.08.
Tháng 708.07.-30.08.29.07.-18.10.
Tháng 823.08.-18.10.23.08.-18.10.19.08.-18.11.
Tháng 909.09.-08.11.09.09.-06.12.
Tháng 1028.10.2019 -17.01.202007.10.2019-07.01.2020
Tháng 1104.11.-27.12.2019 18.11.-14.01.202004.11.-27.12.2019
Tháng 1212.12.2019-20.03.2020